Softvér Kniha jázd– Speedy

umožňuje samogerovanie jázd a automatické vytváranie cestovných príkazov. Pre živnostníkov, drobných podnikateľov a pre firmy všeobecne, umožňuje si uplatnovať čo najvyššie výdaje spojené s prevádzkou vozidla (ak si nevediete knihu jázd nemôžete si uplatniť 100% nákladov z čerpania pohonných hmôt ale len 80% nákladov. S programom Kniha jázd je možné uplatniť 100%).

Umožňuje množstvo funkcií. Napríklad:

  • Automatické zisťovanie počtu kilometrov. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť, ale reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách.
  • Synchronizáciu cien PHM, sadzieb stravného a náhrad za 1 km s aktuálnymi údajmi na internete. Zbavíte sa tak nutnosti sledovania aktuálnych sadzieb a cien PHM.
  • Možnosť vytvoriť knihu jázd a cestovný príkaz aj spätne za minulé roky.

- a mnohé iné

Tu si môžete stiahnuť skúšobnú verziu

Zaujala Vás táto ponuka?

Neváhajte a kontaktujte nás či už prostredníctvom formuláru alebo na uvedenom telefónom čísle, prípadne na emailovej adrese kamar@kamar.sk

Vaša správa bola úspešné odoslaná. Ďakujeme!(*) Povinný údaj