Spoločnosť TaMa plus, s.r.o.

vznikla v roku 2010 a zaoberá sa činnosťami, súvisiacimi s ekonomickou agendou firiem. Naši pracovníci majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti reportingu, controlingu a vedenia účtovníctva malých, stredných i veľkých firiem. Ponúkame ich skúsenosti pri spracovaní účtovníctva, reportov, výkazov , interných smerníc, či iných dokladov potrebných pre formálne správne fungovanie spoločnosti.
Ponúkame nielen účtovné, ale aj ekonomické služby – nielen zaúčtujeme, ale v prípade záujmu aj ekonomicky vyhodnotíme Vašu činnosť (rentabilita, produktivita, návratnosť….)

Základný komunikačný jazyk: slovenčina

 • We speak also English
 • Мы говорим на русском языке
 • Wir sprechen ein bischen Deutch
 • Falamos um pouco de Português

Služby

 • Jednoduché účtvoníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Komunikácia s úradmi a príprava dokladov (kontroly)
 • Komunikácia s inými inštitúciami a príprava podkladov (napr. banka – úver)
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Spracovanie daňových priznaní
 • Spracovanie cestovných príkazov
 • Štatistické hlásenia
 • Spracovanie reportov, hlásení a prehľadov podľa individuálnych požiadaviek klientov
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Kontrola hospodárnosti vynakladania prostriedkov
 • Ďalšie služby podľa dohody klientom