Z našej legislatívy vyplýva pre podnikateľov množstvo povinností a to nielen v oblasti daňovej a odvodovej. V záujme snahy poskytnúť svojim klientom komplexný servis sledujeme i ďalšie povinnosti podnikateľa, ktoré priamo nesúvisia s účtovníctvom. Ide napríklad o dodržiavanie Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona o registratúre, Zákona o ochrane osobných údajov, Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a mnohých ďalších. Nie všetky povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov. Pre našich klientov vieme vyhľadať špeciálne zákony, ktoré sa ich týkajú a v prípade záujmu aj sprostredkovať služby, ktoré nie sú v našom portfóliu – napríklad školenia o BOZP

Nevieme všetko, ale to, čo nevieme vieme zistiť alebo zabezpečiť.

Zaujala Vás táto ponuka?

Neváhajte a kontaktujte nás či už prostredníctvom formuláru alebo na uvedenom telefónom čísle, prípadne na emailovej adrese info@tamaplus.sk

+421 911 319 769

Vaša správa bola úspešné odoslaná. Ďakujeme!(*) Povinný údaj