Mzdové účtovníctvo

Táto služba zahŕňa všetky úkony, ktoré súvisia s personalistikou – vypracovanie zmluvy, prihlášky do poisťovní, mesačné spracovanie mzdových údajov – výpočet miezd, hlásenia do poisťovní a na daňový úrad (na základe splnomocnenia), vytvorenie príkazov na úhradu všetkých vypočítaných záväzkov.

V prípade záujmu zo strany klienta vypracujeme aj rôzne iné dohody (napr. o hmotnej zodpovednosti, o prebratí veci – auto, mobil, počítač…). Na požiadanie vypracujeme pre zamestnancov potvrdenia o výške príjmov. Pri skončení pracovného pomeru vypracujeme všetky potrebné doklady.

Cena za spracovanie mzdovej agendy sa určuje dohodou s klientom

Cestovné náhrady

Táto služba zahŕňa vypracovanie knihy jázd, domácich i zahraničných cestovných príkazov, vypracovanie cestovných náhrad za používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely, vyúčtovanie stravného za služobné cesty. Orientačná cena tejto služby je 9€/auto/mesiac

Controlling

Táto služba je určená predovšetkým pre výrobné odvetvia, zahŕňa spoluúčasť na časovom rozdelení plánov realizácie zákazky, priebežná kontrola ich dodržiavania, sledovanie odchýlok medzi plánom a skutočnosťou, podávanie hlásení o vzniknutých odchýlkach a vypracovanie záverečnej správy.Hlavnou prednosťou tejto služby je, že pri správnom nastavení kontrolného mechanizmu, dokáže prakticky okamžite odhaliť aj tie najmenšie chyby a zdržanie, ktoré by v konečnom dôsledku mohli mať vplyv na včasné odovzdanie celej zákazky, a umožňuje manažmentu včas reagovať na vzniknutú situáciu.

Vypracovanie interných smerníc

Táto služba má opodstatnenie v spoločnostiach s viacerými zamestnancami, kde je potrebné formálne určiť pravidlá, napríklad pri zaobchádzaní s dokumentmi, obehu dokladov, náležitostí dokladov a iné.

Zaujala Vás táto ponuka?

Neváhajte a kontaktujte nás či už prostredníctvom formuláru alebo na uvedenom telefónom čísle, prípadne na emailovej adrese info@tamaplus.sk

+421 911 319 769

Vaša správa bola úspešné odoslaná. Ďakujeme!(*) Povinný údaj