Našim zmluvným partnerom je advokátska kancelária, ktorá pre Vás zabezpečí tieto služby:

  • Obchodné právo
  • Stavebné právo
  • Občianske právo
  • Právo nehnuteľností
  • Dedičské právo
  • Správne právo
  • Pracovné právo
  • Vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme svojim klientom kompletné právne poradenstvo, právnu pomoc a konzultácie .
Právne konzultácie poskytujeme aj ZDARMA v odôvodnených prípadoch.

Advokátska kancelária ADVOCATIO, s.r.o. sídlo: Zálužická 3, 821 01 Bratislava IČO: 36 762 121 Kancelária: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, oprávnená konať v mene spoločnosti : JUDr. Anna Jančová, advokátka, zapísaná do zoznamu advokátov pod reg. číslom 3260

Zaujala Vás táto ponuka alebo potrebujete poradiť?

JUDr. Anna Jančová

advocatio@tamaplus.sk

52 45 01 38

+421 903 264 211

Vaša správa bola úspešné odoslaná. Ďakujeme!(*) Povinný údaj