Evidenčné číslo prekladateľa: 971123
Úradné preklady
(s okrúhlou pečiatkou prekladateľa)
Anglický jazyk – Slovenský jazyk a naopak

Cena za 1 normostranu  24 eur
Preklady (bez okrúhlej pečiatky prekladateľa)
Nemecký jazyk – Slovenský jazyk a naopak
Anglický jazyk – Slovenský jazyk a naopak

Cena za 1 normostranu  16 eur

Normostranou (NS) sa rozumie 60 riadkov s 30 znakmi v každom riadku alebo 1800 znakov (vrátane medzier) na jednej strane. Cena platí za každú, aj načatú NS.

Cena za bezodkladné vykonanie prekladu a prekladu s väčším množstvom strán je predmetom dohody.

V prípade zlého stavu alebo zložitosti formátovania dokumentu prípadne neexistencie dokumentu v textovej digitálnej forme, sa ako východisková NS považuje PRELOŽENÁ NORMOSTRANA.

Zaujala Vás táto ponuka?

Neváhajte a kontaktujte nás či už prostredníctvom formuláru alebo na uvedenom telefónom čísle, prípadne na emailovej adrese preklady@tamaplus.sk

+ 421 918 429 104

Vaša správa bola úspešné odoslaná. Ďakujeme!(*) Povinný údaj