Podnikatelia často účtovníctvo považujú za nevyhnutné zlo. Nechajú si ho viesť len preto, že to vyžaduje zákon. Mnohí si neuvedomujú, že môže byť efektívnym nástrojom optimalizácie ich podnikania. Podmienkou samozrejme je, aby bolo vedené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sa orientujú v zložitej spleti neustále sa meniacich paragrafov. Napriek tomu, že povinnosti podnikateľov sa stále zvyšujú, ostávajú im i nejaké práva. Zatiaľ je stále úplne legálna snaha podnikateľa minimalizovať napr. dane. Vonkoncom nie je preto potrebné obchádzať zákony alebo nebodaj „prať peniaze“. Stačí dobre poznať legislatívu a túto znalosť uplatniť vo svoj prospech.

Zamestnanci našej firmy sú kvalifikovaní pracovníci s viac i menej ročnými skúsenosťami (vo veku od 20 do 57 rokov). Okrem zodpovedného prístupu k práci je pre našu firmu charakteristické i to, že pracujeme v pohode. Nie náhodou je to i názov účtovného programu v ktorý použivame.

Ku svojim klientom vždy pristupujeme ako k jedinečným subjektom. Zákony síce platia pre všetkých (vraj), ale nie každý ich všetky potrebuje uplatňovať vo svojej podnikateľskej praxi. Pravidelne sledujeme všetky zmeny v legislatíve a upozorňujeme klientov na tie, ktoré bezprostredne súvisia s jeho činnosťou a ktorých neznalosť by mohla viesť k porušeniu zákona – i keď nevedomému – a následne ku zbytočným pokutám či iným nepríjemnostiam. (Neznalosť zákona neospravedlňuje.)

Jednoduché účtovníctvo

Je určené pre živnostníkov. Pohyby peňažných prostriedkov sa v ňom zapisujú chronologicky do peňažného denníka

Jednoduché účtovníctvo – pre živnostníkov

V jednoducho účtovníctve sa vedie peňažný denník, do ktorého sa chronologicky zapisujú pohyby
peňažných prostriedkov v členení na daňové a nedaňové príjmy a výdavky. Vedie sa evidencia
hmotného i nehmotného majetku, tvoria sa odpisové plány. Podkladom k zaúčtovaniu sú účtovné
doklady – prijaté i odoslané faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, interné doklady…

Živnostníci môžu viesť svoju evidenciu aj v systéme podvojného účtovníctva.

Ceny za účtovné služby určujeme výhradne dohodou s našimi klientmi. Jej výšku ovplyvňuje mnoho faktorov. Nemôžeme a porovnávať účtovníctvo pre živnostníka, ktorý pracuje ako „zamestnanec“ – mesačne vystaví jednu, dve faktúry, zaplatí odvody do poisťovní a prípadne si ešte do nákladov započíta faktúru za telefón s firmami, ktoré majú podstatne viac položiek… Takisto nemôžeme účtovať rovnako firme, ktorá donesie doklady systematicky usporiadané – stačí zaúčtovať a firme, ktorá prinesie všetko „v škatuli od topánok“.

Cena

od 20 € mesačne

Preto sa ceny za naše služby pohybujú

Táto špeciálne zvýhodnená cena je pre drobných živnostníkov, ktorí majú mesačne zopár položiek a potrebujú viesť účtovníctvo len pre to, aby mohli riadne podať daňové priznanie, pretože z hľadiska zákona sú podnikateľmi a preto nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohli podať daňové priznanie je riadne vedené účtovníctvo. Pri takýchto firmách fakturujeme spravidla štvrťročne, ale všetko je otázka dohody. V dohodnutej mesačnej cene nie je zahrnuté spracovanie a podanie daňového priznania.

od 20 € mesačne

Zaujala Vás táto ponuka?

Neváhajte a kontaktujte nás či už prostredníctvom formuláru alebo na uvedenom telefónom čísle, prípadne na emailovej adrese info@tamaplus.sk

+421 911 319 769

Vaša správa bola úspešné odoslaná. Ďakujeme!(*) Povinný údaj